Detektyw w Sprawach Rozwodowych, Rodzinnych i Majątkowych. Detektyw od zdrad w Warszawie

Zbieranie dowodów w sprawie rozwodowej, rodzinnej lub majątkowej, polega przede wszystkim na obserwacji, która ma za zadanie zebranie dowodów ewentualnej niewierności, lub innych działań na szkodę naszego klienta. W naszej firmie zajmuje się tym nasz pracownik- detektyw rozwodowy, pełni bardzo ważne funkcje. Jego celem jest zweryfikowanie ewentualnych podejrzeń i przetworzenie ich na materiał dowodowy, który nasz klient będzie mógł wykorzystać w Sądzie lub w inny sposób.

Detektyw od spraw majątkowych
Detektyw rodzinny
Detektyw rozwodowy

Krąży wiele mitów na temat możliwości pracy detektywa, między innymi o możliwości zakładania podsłuchów, instalowania podglądów itp. Z przykrością muszę stwierdzić, że detektyw zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych z 2001 roku z późniejszymi poprawkami nie ma prawa stosować żadnych środków technicznych, które są zastrzeżone dla odpowiednich służb, co oczywiście nie wyklucza ich zastosowania, gdyż takie środki może każdy zastosować we własnym zakresie, narażając się przy tym na powództwo cywilne osoby wobec, której to zostało zastosowane, ale w sprawach rozwodowych takie przypadki bardzo rzadko się zdarzają.

Detektyw rozwodowy

Przyjmując zlecenie od klienta najpierw w pełni zapoznajemy się z aktualnym stanem faktycznym i uzgadniamy, starając się wybrać najlepsze rozwiązania, jakie czynności i w jakim czasie będziemy realizować. Następnie przystępujemy do działań, w trakcie których jesteśmy w stałym kontakcie z klientem. To klient decyduje na jakim etapie kończymy pracę i czy zebrany materiał dowodowy go satysfakcjonuje, my oczywiście przestawiamy swoje stanowisko i ewentualne wnioski i sugestie, ale ostateczna decyzja należy klienta, co pozwala mu w pełni kontrolować wydatki poniesione na nasze usługi. Detektyw do spraw rozwodowych musi podchodzić delikatnie oraz z należytą precyzją.

O czym warto wiedzieć zanim pójdziemy do Sądu?

Sad rozpatruję sprawę na posiedzeniach, w przypadku spraw rozwodowych pierwsza sprawa zawsze jest pojednawcza, należy się więc spodziewać kilku rozpraw, chyba że małżonkowie zgodzą się na rozwód bez orzekania o winie.

Sąd w czasie rozpraw obowiązkowo przesłuchuje obydwoje małżonków. W czasie trwania procesu strony mogą zgłaszać nowe wnioski dowodowe, między innymi te zebrane przez detektywa, można wnosić o przesłuchiwanie świadków, powoływanie biegłych itp.

 

W czasie trwania procesu, od jakiegoś czasu Sąd może przekazać sprawę do mediatora, jeśli uzna, że istnieje możliwość utrzymania związku lub uzna, że sprawy np. związane z opieką rodzicielską nad dziećmi rodzice będą w stanie ustalić z pomocą mediatora. Detektyw do spraw rodzinnych także przykłada dużą wagę, tutaj również mogą się przydać dowody na to, kto powinien mieć mniejsze, a kto większe prawa wobec np. dzieci.

Mediacje mogą także dotyczyć alimentów, władzy rodzicielskiej itp. Koszty mediacji ponoszą małżonkowie. Bezpośrednio z tego wynika również, iż detektyw do spraw majątkowych, również zbiera dowody i pomaga klientowi uzyskać jak najwięcej informacji na ten temat.

Rozstrzygnięciem rozwodu jest wyrok Sądu, sąd oprócz orzeczenia rozwodu, może decydować również o:

 • alimentach dla poszkodowanego małżonka
 • alimentach dla dzieci
 • sposobie korzystania z wspólnego mieszkania
 • kontaktach z dziećmi

Sprawy związane z podziałem wspólnego majątku małżonków nie podlega orzecznictwu w sprawie rozwodowej, a wymaga złożenia osobnego powództwa.

FAQ

1

Czy detektyw może pomóc w przygotowaniu się do rozprawy sądowej?

Detektyw może być nieocenioną pomocą w przygotowaniu się do rozprawy sądowej, oferując szeroki zakres usług, które mogą zwiększyć szanse na pomyślny wynik sprawy. Profesjonalista z agencji detektywistycznej w Warszawie Warmix może:

 • Zbieranie dowodów: Detektywi mogą gromadzić materialne dowody, takie jak dokumenty, zdjęcia czy nagrania wideo, które mogą być wykorzystane w sądzie do wspierania lub obalania określonych twierdzeń.
 • Obserwacja i śledzenie: Profesjonalne obserwacje osób lub miejsc mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat zachowania, rutyny i interakcji, które mogą być istotne dla sprawy.
 • Analiza finansowa: W sprawach majątkowych, detektywi mogą przeprowadzać szczegółowe analizy finansowe, aby zidentyfikować ukryte aktywa lub dochody.
 • Przygotowanie raportów: Zgromadzone informacje i dowody są opracowywane w formie profesjonalnych raportów, które mogą być przedstawione w sądzie jako dowody.
2

Czym zajmuje się detektyw przy rozwodzie?

Detektyw przy rozwodach zajmuje się szeregiem zadań, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyniku sprawy, w tym:

 • Dowody niewierności: Gromadzenie dowodów na niewierność jednego z małżonków, co może wpłynąć na decyzje sądu dotyczące podziału majątku czy ustalenia opieki nad dziećmi.
 • Analiza majątkowa: Szczegółowe badanie finansów i majątku małżonków w celu odkrycia ukrytych aktywów lub nieuczciwych transakcji finansowych.
 • Monitorowanie zachowań: Obserwacja i dokumentowanie zachowań mogących wpłynąć na kwestie opieki nad dziećmi lub alimentów.
3

Jakie są główne funkcje detektywa w sprawach rodzinnych?

W sprawach rodzinnych, główne funkcje detektywa obejmują:

 • Zbieranie dowodów na zaniedbania lub nadużycia: Dowody te mogą być kluczowe w sprawach dotyczących ustalania opieki nad dziećmi.
 • Śledzenie i dokumentacja: Śledzenie zachowań i kontaktów, które mogą mieć wpływ na sprawy rodzinne, np. w kontekście opieki nad dziećmi czy alimentów.
 • Weryfikacja wiarygodności informacji: Sprawdzanie twierdzeń i informacji przedstawianych przez strony w sprawach rodzinnych, co może obejmować weryfikację miejsca zamieszkania, zatrudnienia czy stylu życia.
4

Czy detektyw może stosować techniczne środki inwigilacji?

Detektywi mogą stosować różne techniczne środki inwigilacji, jednak muszą oni działać w granicach prawa, co oznacza:

 • Zakaz nielegalnego podsłuchu: Jakiekolwiek działania inwigilacyjne nie mogą naruszać prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji.
 • Ograniczenia w dostępie do informacji: Detektywi nie mogą nielegalnie uzyskiwać dostępu do chronionych danych, takich jak konta bankowe czy poczta elektroniczna.
 • Zgoda na obserwację: W niektórych przypadkach, detektywi mogą obserwować osoby w miejscach publicznych, ale muszą unikać działań naruszających prywatność.
5

Jakie kroki podejmuje detektyw przy zbieraniu dowodów w sprawach majątkowych?

Detektyw do spraw majątkowych podejmuje szereg kroków, aby skutecznie zebrać dowody, w tym:

 • Analiza dokumentów: Przeglądanie dokumentów finansowych, umów, rachunków bankowych w poszukiwaniu nieprawidłowości.
 • Obserwacja fizyczna: Monitorowanie i dokumentowanie transakcji oraz przepływu mienia.
 • Wywiady i świadkowie: Przeprowadzanie rozmów z osobami mogącymi posiadać informacje na temat stanu majątkowego i transakcji.
6

Jakie są ograniczenia detektywa w zakresie zbierania dowodów?

Ograniczenia w działalności detektywa wynikają przede wszystkim z przepisów prawa, które nakładają szereg zakazów, w tym:

 • Naruszanie prywatności: Detektywi muszą unikać działań, które mogłyby być uznane za naruszenie prywatności lub tajemnicy korespondencji.
 • Włamanie do systemów informatycznych: Jakiekolwiek próby nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych są prawnie zabronione.
 • Przekraczanie granic własności: Detektywi nie mogą bez zezwolenia wchodzić na prywatną własność w celu pozyskania dowodów.
7

JJakie są etapy współpracy z detektywem w przypadku sprawy rozwodowej?

Współpraca z detektywem w sprawie rozwodowej zazwyczaj obejmuje kilka etapów:

 • Konsultacja początkowa: Omówienie sprawy, celów i oczekiwań względem detektywa.
 • Planowanie strategii: Ustalenie najlepszych metod i technik zbierania dowodów.
 • Realizacja działań: Przeprowadzenie działań detektywistycznych, takich jak obserwacje, zbieranie dowodów i dokumentacja.
 • Raportowanie i analiza: Przekazanie klientowi zebranych informacji i dowodów w formie raportów.
8

Czy klient ma kontrolę nad zakończeniem pracy detektywa?

Klient zawsze ma pełną kontrolę nad zakończeniem pracy detektywa i może w dowolnym momencie zdecydować o zakończeniu współpracy. Detektyw powinien dostosować się do życzeń klienta, dostarczając wszystkie zgromadzone do tego momentu materiały i informacje.

9

Jakie są etapy współpracy z detektywem w przypadku sprawy rozwodowej?

Czy warto skorzystać z pomocy detektywa przy sprawach majątkowych?

W sprawach majątkowych detektyw wykonuje szereg działań, aby zabezpieczyć interesy klienta i pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych lub prawnych. Do głównych zadań należą:

 • Śledztwo finansowe: Analiza ruchów finansowych, poszukiwanie ukrytego majątku, śledzenie transakcji i inwestycji, które mogą mieć wpływ na sprawę majątkową.
 • Dokumentacja majątku: Zbieranie informacji o nieruchomościach, pojazdach, przedsiębiorstwach i innych wartościowych aktywach, które mogą być przedmiotem sporu lub podziału.
 • Weryfikacja zobowiązań: Sprawdzanie zobowiązań finansowych, kredytów i innych obciążeń, które mogą wpływać na wartość majątku
 • Zbieranie dowodów: Gromadzenie dowodów na nieuczciwe praktyki, takie jak ukrywanie majątku, fałszowanie dokumentów czy oszustwa, które mogą mieć znaczenie w sprawach sądowych.
10

Czy warto skorzystać z pomocy detektywa przy sprawach majątkowych?

Korzystanie z usług detektywa w sprawach majątkowych może przynieść szereg korzyści, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, gdzie trudno jest uzyskać jasny obraz sytuacji finansowej drugiej strony. Warto zatrudnić detektywa, gdyż:

 • Profesjonalizm: Detektywi mają dostęp do narzędzi i metod, które pozwalają na efektywne zbieranie informacji i dowodów, niedostępnych dla przeciętnej osoby.
 • Oszczędność czasu: Profesjonalne śledztwo może znacznie przyspieszyć proces rozwiązywania spraw majątkowych, zwłaszcza w przypadkach, gdzie czas ma kluczowe znaczenie.
 • Obiektywizm: Detektyw, jako osoba zewnętrzna, podchodzi do sprawy obiektywnie, co zapewnia neutralność i bezstronność w zbieranych dowodach
11

Czy usługi detektywa są bezpieczne?

Usługi detektywistyczne przy rozwodach, świadczone przez licencjonowanych i doświadczonych profesjonalistów, są zazwyczaj bezpieczne i prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i prawnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności:

 • Przestrzeganie prawa: Licencjonowani detektywi działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, co gwarantuje legalność przeprowadzanych działań.
 • Dyskrecja: Detektywi traktują wszystkie informacje uzyskane w trakcie śledztwa jako poufne, zapewniając klientom prywatność i ochronę danych.
 • Zgodność z etyką zawodową: Detektywi przestrzegają kodeksów etycznych, które określają standardy postępowania w różnych sytuacjach, zapewniając moralność i uczciwość w prowadzonych działaniach.

Wybierając detektywa, warto sprawdzić jego referencje, doświadczenie oraz opinie innych klientów, aby upewnić się co do jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Zaufali nam

logo IBM
logo Biedronka
logo Lilly
logo Toyota
logo Whirlpool
logo Regus
Zapoznaj się z naszym blogiem

Dowiedz się, jak rozwiązujemy zagadki, jakie techniki stosujemy i poznajcie najbardziej zaskakujące przypadki z przeszłości i teraźniejszości.


Sprawdź nasze inne usługi

Poznaj naszą ofertę dodatkową i odkryj, jak możemy pomóc Ci pomóc. Razem ścigamy prawdę!


mapa województw Polski

Obszar działania

Główne biuro detektywistyczne znajduje się w Warszawie, niemniej podejmujemy się prowadzenia spraw z całej Polski, prosimy o kontakt, pomożemy.

Podejmujemy się prowadzeniem spraw na terenie całego kraju


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej na wszystkie Twoje pytania, Odwiedź również nasze biuro, by opowiedzieć o swoim problemie.

Nasze biuro

ul. Wincentego Rzymowskiego 47
02-697 Warszawa

Formularz kontaktowy