Nigdy nie możemy być w 100% pewni informacji jakie otrzymujemy na temat innych firm czy podmiotów. Skorzystaj z usługi wywiadu gospodarczego w Warszawie!

Bardzo ważne jest posiadanie takich informacji, najlepiej sprawdzonych przez specjalistów, dzięki temu unikniemy możliwości oszustw i wyłudzeń. W życiu należy być ostrożnym, szczególnie kiedy w grę wchodzą długotrwałe inwestycje, które ciągną za sobą zobowiązania finansowe.

Wywiad gospodarczy to proces poszukiwania i analizy informacji dotyczących firmy, właścicieli bądź zarządów. Jest on przydatny do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak inwestycje, przejęcia firm bądź wejściu w spółkę.

Wywiad przed wejściem w spółkę pomaga w podjęciu właściwych decyzji, zdobyciu nowych, istotnych informacji, daje możliwość przewidzieć konsekwencje przyszłych decyzji i ocenić związane z nimi ryzyko.

Detektyw wywiadu gospodarczego
Wywiad gospodarczy detektyw
Wywiad gospodarczy detektyw Warszawa

Stąd naszym produktem jest:

 • wywiad gospodarczy
 • wywiad przed wejściem w spółkę
 • wywiad przed dokonaniem inwestycji
 • wywiad przed nawiązaniem współpracy biznesowej


Raport z wywiadu gospodarczego powinien zawierać:

 • potwierdzenie adresu i danych kontaktowych sprawdzanej firmy,
 • potwierdzenie numerów KRS, REGON, NIP,
 • sprawdzenie polis ubezpieczeniowych,
 • informacje na temat zakresu i rodzaju działalności firmy,
 • informacje na temat personelu i zaplecza logistycznego,
 • informacje na temat postępowań upadłościowych i likwidacyjnych,
 • informacje na temat kondycji finansowej firmy,
 • informacje o zadłużeniu z KRS i KRD,
 • informacje na temat aktualnych lub mających miejsce w przeszłości spraw sądowych lub przypadków złamania prawa przez firmę lub jej właścicieli,
 • informacje na temat nieetycznych praktyk stosowanych przez firmę,
 • biały wywiad,
 • opinie o firmie.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie wywiadu gospodarczego?

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego powinno być zlecane przed podjęciem istotnych dla firmy decyzji takich jak: wejściem w spółkę, dokonaniem inwestycji, wejście na nowy rynek, fuzją lub nawiązaniem innej współpracy biznesowej.

Wywiad gospodarczy może zapobiec poważnym błędom biznesowym, które mogą skutkować znaczne straty materialne w Państwa firmie lub skutkować popsucie jej reputację. Wywiad gospodarczy może ustrzec przed nieuczciwymi partnerami bądź zdecydowania się na usługi niesolidnego dostawcy.

Polecam państwu nasze usługi w tym zakresie, gdyż koszty poniesione w związku przeprowadzeniem wywiadu gospodarczego mogą być niewspółmierne ze stratami poniesionymi w wyniku podjęcia niesprawdzonej i nieprzemyślanej decyzji.

FAQ

1

Czym dokładnie jest wywiad gospodarczy i jakie są jego główne cele?

Wywiad gospodarczy to proces zbierania, analizowania i interpretowania informacji na temat rynku, konkurencji, potencjalnych partnerów biznesowych lub innych aspektów środowiska gospodarczego, istotnych dla działalności firmy. Główne cele wywiadu gospodarczego to:

 • Ocena ryzyka: Zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z inwestycjami, wejściem na nowe rynki lub współpracą z nowymi partnerami.
 • Pozyskiwanie przewagi konkurencyjnej: Zdobycie wiedzy na temat działań konkurentów, ich strategii i planów rozwoju.
 • Wsparcie decyzji strategicznych: Dostarczenie solidnej podstawy danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
2

Jakie informacje i dane są typowo zbierane przez detektywa podczas wywiadu gospodarczego?

Podczas wywiadu gospodarczego detektyw może zbierać informacje takie jak:

 • Dane finansowe: Informacje o kondycji finansowej firm, ich zyskach, obrotach i strukturze kapitałowej.
 • Informacje o rynku: Dane dotyczące wielkości rynku, trendów, preferencji konsumentów i zachowań zakupowych.
 • Analiza konkurencji: Informacje na temat produktów, usług, cen, strategii marketingowych i innowacyjności konkurentów.
 • Badanie reputacji: Opinie o firmach, ich markach, historii działalności oraz ewentualnych problemach prawnych czy etycznych.
3

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy najczęściej korzystają z usług wywiadu gospodarczego?

Przedsiębiorcy korzystają z usług wywiadu gospodarczego w sytuacjach takich jak:

 • Planowanie ekspansji: Badanie potencjalnych rynków przed rozszerzeniem działalności.
 • Fuzje i przejęcia: Ocena potencjalnych partnerów lub celów przejęcia pod kątem ryzyka i wartości.
 • Weryfikacja partnerów biznesowych: Sprawdzenie wiarygodności i stabilności finansowej potencjalnych dostawców, klientów lub inwestorów.
 • Ochrona własności intelektualnej: Badanie przypadków naruszenia patentów, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.
4

Jakie są główne korzyści płynące z przeprowadzenia wywiadu gospodarczego przed podjęciem decyzji biznesowych?

Korzyści płynące z wywiadu gospodarczego to:

 • Zmniejszenie ryzyka: Lepsza wiedza o potencjalnych zagrożeniach pozwala na ich uniknięcie lub zminimalizowanie.
 • Podjęcie lepszych decyzji: Dostęp do kompleksowych i aktualnych danych umożliwia podejmowanie bardziej świadomych i efektywnych decyzji.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Zrozumienie rynku i działań konkurentów pozwala na lepsze dostosowanie strategii firmy.
5

Czym różni się wywiad gospodarczy od innych usług detektywistycznych?

Wywiad gospodarczy różni się od innych usług detektywistycznych przede wszystkim zakresem i celami. Skupia się na analizie danych i informacji mających bezpośredni wpływ na decyzje biznesowe, w odróżnieniu od innych usług, które mogą dotyczyć np. spraw rodzinnych, poszukiwania osób zaginionych czy zbierania dowodów w sprawach kryminalnych.

6

Jakie są kluczowe elementy raportu z wywiadu gospodarczego i jakie informacje zawiera?

Raport z wywiadu gospodarczego zazwyczaj zawiera:

 • Streszczenie wykonanych działań: Opis metodologii i zakresu przeprowadzonego badania.
 • Analizę danych: Szczegółową analizę zebranych informacji, w tym danych finansowych, rynkowych i o konkurencji.
 • Wnioski i zalecenia: Podsumowanie kluczowych wniosków i sugestie dotyczące możliwych kierunków działania.
7

Czy wywiad gospodarczy obejmuje także badanie reputacji i historii działalności firmy lub jej właścicieli?

Tak, wywiad gospodarczy często obejmuje badanie reputacji i przeszłości firmy oraz jej właścicieli, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z niewłaściwymi praktykami biznesowymi, problemami prawnymi czy innymi aspektami, które mogą wpłynąć na decyzje biznesowe.

8

Jakie są typowe kroki podejmowane przez detektywa podczas przeprowadzania wywiadu gospodarczego?

Kroki podejmowane podczas wywiadu gospodarczego obejmują:

 1. Definicję celów: Określenie celów wywiadu i kluczowych pytań badawczych.
 2. Zbieranie danych: Pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł, takich jak bazy danych, publikacje branżowe, raporty finansowe.
 3. Analizę i interpretację: Ocena zebranych danych, identyfikacja wzorców, trendów i potencjalnych ryzyk.
 4. Raportowanie: Przygotowanie i przedstawienie raportu zawierającego kluczowe wnioski i rekomendacje.
9

Czym jest "biały wywiad" i w jaki sposób może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych?

"Biały wywiad" to gromadzenie informacji z legalnie dostępnych źródeł, takich jak publikacje, bazy danych czy strony internetowe. Pomaga on w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez dostarczanie rzetelnych i aktualnych danych na temat rynku, konkurencji i trendów, co pozwala na lepsze planowanie strategiczne i minimalizację ryzyka.

10

Czy usługi wywiadu gospodarczego są dostępne zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych?

Tak, usługi wywiadu gospodarczego są dostępne zarówno dla firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i bezpieczeństwo operacyjne, jak i dla klientów indywidualnych, którzy potrzebują informacji gospodarczych w kontekście inwestycji prywatnych, oceny ryzyka biznesowego czy dokonywania strategicznych decyzji finansowych.

Zaufali nam

logo IBM
logo Biedronka
logo Lilly
logo Toyota
logo Whirlpool
logo Regus
Zapoznaj się z naszym blogiem

Dowiedz się, jak rozwiązujemy zagadki, jakie techniki stosujemy i poznajcie najbardziej zaskakujące przypadki z przeszłości i teraźniejszości.


Sprawdź nasze inne usługi

Poznaj naszą ofertę dodatkową i odkryj, jak możemy pomóc Ci pomóc. Razem ścigamy prawdę!


mapa województw Polski

Obszar działania

Główne biuro detektywistyczne znajduje się w Warszawie, niemniej podejmujemy się prowadzenia spraw z całej Polski, prosimy o kontakt, pomożemy.

Podejmujemy się prowadzeniem spraw na terenie całego kraju


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej na wszystkie Twoje pytania, Odwiedź również nasze biuro, by opowiedzieć o swoim problemie.

Nasze biuro

ul. Wincentego Rzymowskiego 47
02-697 Warszawa

Formularz kontaktowy