BADANIA NA WARIOGRAFIE W WARSZAWIE(potocznie zwanym „wykrywaczem kłamstw” lub „detektorem kłamstw”) – urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz, które są wykładnią emocji, cieszą się coraz większą popularnością

Wykrywacz kłamstw śród Klientów prywatnych:

 • badania rodzinne,
 • historia osoby,
 • wierność,
 • zdrada,
 • podejrzenia kłamstwa,
 • udowodnienie niewinności,
 • sprawdzenie przeszłości i inne

 

Wariograf Warszawa - badania wśród przedsiębiorców:

 • przestępstwa popełnione na szkodę firmy (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.),
 • testy rekrutacyjne,
 • weryfikacja pracowników,
 • tzw. skrining „screen” ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu,
 • badania aktualnych i potencjalnych partnerów biznesowych i inne

Badania wariografem Warszawa

Wszystkie te badania wykonujemy zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju, prowadzą je profesjonaliści z dużym doświadczenie nabytym podczas wieloletniej pracy w jednostkach podległych MSWiA, rekomendowani przez Stowarzyszenie Poligrafów Polskich.

Profesjonalne badania wykrywaczem kłamstw

Dla lepszego zrozumienia znaczenia testu w badaniu poligraficznym używanym w procesie rekrutacji kadrowej przedstawiamy zalety, które pracodawca i kandydat do pracy mogą osiągnąć przy wykorzystaniu urządzenia zwanego poligrafem:

Znaczenie wyników dla pracodawcy:

 • Wykrywa osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 • Ujawnia niektóre cechy związane z psychologicznym i społecznym niedostosowaniem osób ubiegających się o pracę.
 • Pozwala zidentyfikować osoby nielojalne wobec firmy, bądź pracujące na rzecz firm konkurencyjnych.
 • Zmniejsza koszty związane z płynnością kadr oraz znacznie poprawia trafność doboru kandydatów na określone stanowiska.
 • Stanowi on dokładna metodę, przy pomocy której można niezwłocznie niewielkim kosztem zweryfikować dane o przeszłości zawodowej osoby starającej się o zatrudnienie.

Znaczenie wyników dla pracownika:

 • Zabezpiecza on przed fałszywą i niesprawiedliwą oceną pracy wystawioną przez poprzednich przełożonych.
 • Wydatnie (w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych środków przepływu informacji: telefonów, faxów, listów itp.) skraca okres oczekiwania kandydata na wyniki opracowania kadrowego.
 • Zapewnia bezpieczną metodę oczyszczania ludzi bezpodstawnie podejrzanych i niesłusznie oskarżonych w oparciu o fałszywe oskarżenia.
 • Przyczynia się do stworzenia silnej, wzajemnej więzi i budowy zaufania między pracownikami a ich przełożonymi.


Należy zwrócić uwagę, że prawidłowo przeprowadzone badanie nie może godzić w podstawowe dobra osobiste badanego.

W związku z tym każdorazowo należy spełnić następujące warunki :

 • uzyskanie zgody pracownika na przeprowadzenie badań,
 • przekazanie informacji o celu i przebiegu badania,
 • przedstawienie pytań przed przeprowadzeniem testu,
 • wcześniejsze uzgodnienie terminu badania.

Wariograf Warszawa - Firma Warmix  (badania wykrywaczem kłamstw), osoby prowadzące badania są profesjonalistami w swojej branży, z wieloletnim doświadczeniem nabytym w jednostkach podległych MSWiA, rekomendowani przez Stowarzyszenie Poligrafów Polskich.

1

Jak działa wariograf?

Wariograf, znany również jako poligraf, działa poprzez monitorowanie i rejestrowanie różnych parametrów fizjologicznych osoby badanej, takich jak tętno, ciśnienie krwi, tempo oddychania oraz przewodność skóry. Te dane są analizowane w celu wykrycia zmian, które mogą wskazywać na stres lub nieprawdziwe odpowiedzi na zadawane pytania.

2

Czy badanie wariografem jest wiarygodne?

Badanie wariografem jest uważane za narzędzie pomocnicze w wykrywaniu prawdy, ale nie jest nieomylne. Skuteczność testu zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie egzaminatora, stan emocjonalny osoby badanej oraz specyfika zadawanych pytań. Wariograf nie jest w stanie bezpośrednio wykryć kłamstwa, ale raczej rejestruje fizjologiczne reakcje, które mogą być interpretowane jako oznaki stresu związanego z nieprawdziwymi odpowiedziami.

3

Jak wygląda procedura badania wariografem?

Procedura badania wariografem obejmuje kilka etapów. Najpierw egzaminator przeprowadza wstępną rozmowę z osobą badaną, aby omówić cel testu i pytania, które będą zadawane. Następnie osoba badana zostaje podłączona do aparatury, która monitoruje jej parametry fizjologiczne. Podczas testu zadawane są pytania kontrolne i właściwe, a wariograf rejestruje reakcje fizjologiczne. Po zakończeniu testu egzaminator analizuje zebrane dane i sporządza raport.

4

Czy wynik badania wariografem może być używany w sądzie?

W Polsce wyniki badań wariografem nie są formalnie uznawane jako dowód w sądzie. Mogą jednak być używane jako narzędzie wspierające w śledztwach czy w procesach rekrutacyjnych. Wariograf może dostarczyć cennych informacji, ale decyzje prawne opierają się na bardziej wszechstronnych dowodach.

5

Ile kosztuje badanie wariografem?

Koszt badania wariografem zależy od wielu czynników, takich jak cel badania, jego złożoność oraz czas trwania. Średni koszt jednego badania wariografem w Warszawie może wynosić od 1000 do 3000 złotych. Zaleca się kontakt z wybraną placówką, aby uzyskać dokładną wycenę i dowiedzieć się o dostępnych opcjach płatności.

Zaufali nam

logo IBM
logo Biedronka
logo Lilly
logo Toyota
logo Whirlpool
logo Regus
Zapoznaj się z naszym blogiem

Dowiedz się, jak rozwiązujemy zagadki, jakie techniki stosujemy i poznajcie najbardziej zaskakujące przypadki z przeszłości i teraźniejszości.


Sprawdź nasze inne usługi

Poznaj naszą ofertę dodatkową i odkryj, jak możemy pomóc Ci pomóc. Razem ścigamy prawdę!


mapa województw Polski

Obszar działania

Główne biuro detektywistyczne znajduje się w Warszawie, niemniej podejmujemy się prowadzenia spraw z całej Polski, prosimy o kontakt, pomożemy.

Podejmujemy się prowadzeniem spraw na terenie całego kraju


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej na wszystkie Twoje pytania, Odwiedź również nasze biuro, by opowiedzieć o swoim problemie.

Nasze biuro

ul. Wincentego Rzymowskiego 47
02-697 Warszawa

Formularz kontaktowy