Agencja Detektywistyczna
Od 16 lat pracujemy dla Państwa.

Badania poligraficzne (wariograf)

BADANIA NA WARIOGRAFIE(potocznie zwanym „wykrywaczem kłamstw” lub „detektorem kłamstw”) – urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz, które są

wykładnią emocji, cieszą się coraz większą popularnością

Wśród Klientów prywatnych:

- badania rodzinne,

- historia osoby,

- wierność,

- zdrada,

- podejrzenia kłamstwa,

- udowodnienie niewinności,

- sprawdzenie przeszłości i inne

 

Wśród przedsiębiorców:

- przestępstwa popełnione na szkodę firmy (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.),

- testy rekrutacyjne,

- weryfikacja pracowników,

-  tzw. skrining „screen” ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu,

- badania aktualnych i potencjalnych partnerów biznesowych i inne

 

Wszystkie te badania wykonujemy zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju, prowadzą je profesjonaliści z dużym doświadczenie nabytym podczas wieloletniej pracy w jednostkach

podległych MSWiA, rekomendowani przez Stowarzyszenie Poligrafów Polskich.

 

Profesjonalne badania poligraficzne

Dla lepszego zrozumienia znaczenia testu w badaniu poligraficznym używanym w procesie rekrutacji kadrowej przedstawiamy zalety, które pracodawca i kandydat do pracy mogą osiągnąć przy wykorzystaniu urządzenia zwanego poligrafem:

Znaczenie wyników dla pracodawcy:

- Stanowi on dokładna metodę, przy pomocy której można niezwłocznie niewielkim kosztem zweryfikować dane o przeszłości zawodowej osoby starającej się o zatrudnienie.
- Wykrywa osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Ujawnia niektóre cechy związane z psychologicznym i społecznym niedostosowaniem osób ubiegających się o pracę.
- Pozwala zidentyfikować osoby nielojalne wobec firmy, bądź pracujące na rzecz firm konkurencyjnych.
- Zmniejsza koszty związane z płynnością kadr oraz znacznie poprawia trafność doboru kandydatów na określone stanowiska.

Znaczenie wyników dla pracownika:

- Zabezpiecza on przed fałszywą i niesprawiedliwą oceną pracy wystawioną przez poprzednich przełożonych.
- Wydatnie (w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych środków przepływu informacji: telefonów, faxów, listów itp.) skraca okres oczekiwania kandydata na wyniki opracowania kadrowego
- Zapewnia bezpieczną metodę oczyszczania ludzi bezpodstawnie podejrzanych i niesłusznie oskarżonych w oparciu o fałszywe oskarżenia
- Przyczynia się do stworzenia silnej, wzajemnej więzi i budowy zaufania między pracownikami a ich przełożonymi

Należy zwrócić uwagę, że prawidłowo przeprowadzone badanie nie może godzić w podstawowe dobra osobiste badanego.

W związku z tym każdorazowo należy spełnić następujące warunki :
uzyskanie zgody pracownika na przeprowadzenie badań,
przekazanie informacji o celu i przebiegu badania,
- przedstawienie pytań przed przeprowadzeniem testu,
- wcześniejsze uzgodnienie terminu badania.

 

Firma Warmix z Warszawy prowadzi badania poligraficzne wariografem (tzw. wykrywaczem kłamstw), osoby prowadzące badania są profesjonalistami w swojej branży, z wieloletnim doświadczeniem

nabytym w jednostkach podległych MSWiA, rekomendowani przez Stowarzyszenie Poligrafów Polskich.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

  • PROFESJONALIZM
  • DYSKRECJA
  • DOŚWIADCZENIE
Warmix

Od ponad 16 lat skrupulatnie realizujemy zlecenia, nieustannie podnosząc kwalifikacje. Świadcząc usługi detektywistyczne na pierwszym miejscu stawiamy dyskrecję. Nam możesz zaufać.

O firmie

 

"WARMIX" to doświadczone i godne zaufania biuro detektywistyczne, które powstało w 2003 roku i legitymizuje się koncesją nr: L-0392/03 oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD - 31/2006. Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale ze względu na rodzaj świadczonych usług, podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

 

 

Pracownicy naszej firmy od ponad 14 lat rzetelnie i skrupulatnie realizują wszystkie zlecenia, stale podnosząc swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach, kończących się uzyskaniem uprawnień oraz certyfikatów wymaganych przepisami prawa do świadczenia usług detektywistycznych. Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o dyskrecję, gdyż wiemy, że prowadzone przez nas sprawy często dotykają najintymniejszych problemów międzyludzkich.