Od 14 lat pracujemy dla Państwa.

Biały wywiad

 

Wśród szerokiego wachlarza usług, jakie świadczymy znajduje się usługa przeprowadzenia białego wywiadu, polegającą na zebraniu informacji na określony temat lub na temat określonej sytuacji, w oparciu wyłącznie o źródła ogólnie dostępne. Do gromadzenia informacji w ramach białego wywiadu posługujemy się wyłącznie etycznymi i jawnymi sposobami pozyskiwania informacji. Niewątpliwą zaletą wymienionej metody jest możliwość wykorzystania zdobytych w ten sposób materiałów w dowolnych celach, ponieważ wszystkie pozyskane dane pochodzą ze źródeł, które posiadają charakter ogólnodostępny. Informacje zdobyte za pomocą białego wywiadu mogą stanowić wiarygodny materiał dowodowy w przypadku doprowadzenia do postępowania sądowego.

Najczęściej materiały pozyskiwane w ramach białego wywiadu pochodzą z rejestrów o charakterze państwowym, między innymi rejestrów pojazdów, rejestrów sądowych, ksiąg wieczystych, jak również ewidencji działalności gospodarczej. W celu zgromadzenia istotnych informacji przeszukiwane są media, Internet (w tym między innymi media społecznościowe), a także w szczególnych przypadkach źródła informacji politycznej. Poza wymienionymi źródłami, informacje mogą zostać pozyskane także w inny sposób, zależnie od ich rodzaju oraz ogólnych możliwości, jakie poszczególne źródła mogą zaoferować w określonej sprawie.

Materiały pozyskane w ramach prowadzonego białego wywiadu są bardzo często dowodami w sprawach majątkowych, spadkowych, rozwodowych, a także dotyczą spraw związanych ustaleniem ojcostwa. W tego typu sytuacjach wykorzystuje się biały wywiad również jako główny materiał umożliwiający w dalszych etapach operacyjnych uzyskanie wartościowych informacji, opierając się o celowane obserwacje.

Biały wywiad wykorzystywany jest często w sprawach rozwodowych. dając możliwość ustalenia tego, czy osoba wskazana przez klienta agencji weszła w bliższe relacje z innymi osobami, co mogłoby stanowić powód do orzeczenia winie małżonka podczas postępowania rozwodowego. W przypadku spraw spadkowych, wywiad ten stosuje się do ustalenia powiązań i kontaktów danych ludzi. Biały wywiad przydatny jest również w sprawach gospodarczych, w celu określenia relacji i sprawdzeni wiarygodności kontrahenta.

Wykwalifikowani i doświadczeni detektywi pracujący dla Warmix Detektyw Warszawa prowadzą szczegółowe analizy w ramach prowadzonych wywiadów, aby uzyskać wszelkie istotne w sprawie informacje Pozyskane informacje poddajemy szczegółowej analizie, jak również weryfikujemy je za pomocą powszechnie dostępnych rejestrów i baz danych.

 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

  • PROFESJONALIZM
  • DYSKRECJA
  • DOŚWIADCZENIE
Warmix

Od ponad 14 lat skrupulatnie realizujemy zlecenia, nieustannie podnosząc kwalifikacje. Świadcząc usługi detektywistyczne na pierwszym miejscu stawiamy dyskrecję. Nam możesz zaufać.

O firmie

 

"WARMIX" to doświadczone i godne zaufania biuro detektywistyczne, które powstało w 2003 roku i legitymizuje się koncesją nr: L-0392/03 oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD - 31/2006. Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale ze względu na rodzaj świadczonych usług, podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

 

 

Pracownicy naszej firmy od ponad 14 lat rzetelnie i skrupulatnie realizują wszystkie zlecenia, stale podnosząc swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach, kończących się uzyskaniem uprawnień oraz certyfikatów wymaganych przepisami prawa do świadczenia usług detektywistycznych. Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o dyskrecję, gdyż wiemy, że prowadzone przez nas sprawy często dotykają najintymniejszych problemów międzyludzkich.