Agencja Detektywistyczna
Od 16 lat pracujemy dla Państwa.

Biały wywiad

 

Wśród szerokiego wachlarza usług, jakie świadczymy znajduje się usługa przeprowadzenia białego wywiadu, polegającą na zebraniu informacji na określony temat lub na temat określonej sytuacji, w oparciu wyłącznie o źródła ogólnie dostępne. Do gromadzenia informacji w ramach białego wywiadu posługujemy się wyłącznie etycznymi i jawnymi sposobami pozyskiwania informacji. Niewątpliwą zaletą wymienionej metody jest możliwość wykorzystania zdobytych w ten sposób materiałów w dowolnych celach, ponieważ wszystkie pozyskane dane pochodzą ze źródeł, które posiadają charakter ogólnodostępny. Informacje zdobyte za pomocą białego wywiadu mogą stanowić wiarygodny materiał dowodowy w przypadku doprowadzenia do postępowania sądowego.

Najczęściej materiały pozyskiwane w ramach białego wywiadu pochodzą z rejestrów o charakterze państwowym, między innymi rejestrów pojazdów, rejestrów sądowych, ksiąg wieczystych, jak również ewidencji działalności gospodarczej. W celu zgromadzenia istotnych informacji przeszukiwane są media, Internet (w tym między innymi media społecznościowe), a także w szczególnych przypadkach źródła informacji politycznej. Poza wymienionymi źródłami, informacje mogą zostać pozyskane także w inny sposób, zależnie od ich rodzaju oraz ogólnych możliwości, jakie poszczególne źródła mogą zaoferować w określonej sprawie.

Materiały pozyskane w ramach prowadzonego białego wywiadu są bardzo często dowodami w sprawach majątkowych, spadkowych, rozwodowych, a także dotyczą spraw związanych ustaleniem ojcostwa. W tego typu sytuacjach wykorzystuje się biały wywiad również jako główny materiał umożliwiający w dalszych etapach operacyjnych uzyskanie wartościowych informacji, opierając się o celowane obserwacje.

Biały wywiad wykorzystywany jest często w sprawach rozwodowych. dając możliwość ustalenia tego, czy osoba wskazana przez klienta agencji weszła w bliższe relacje z innymi osobami, co mogłoby stanowić powód do orzeczenia winie małżonka podczas postępowania rozwodowego. W przypadku spraw spadkowych, wywiad ten stosuje się do ustalenia powiązań i kontaktów danych ludzi. Biały wywiad przydatny jest również w sprawach gospodarczych, w celu określenia relacji i sprawdzeni wiarygodności kontrahenta.

Wykwalifikowani i doświadczeni detektywi pracujący dla Warmix Detektyw Warszawa prowadzą szczegółowe analizy w ramach prowadzonych wywiadów, aby uzyskać wszelkie istotne w sprawie informacje Pozyskane informacje poddajemy szczegółowej analizie, jak również weryfikujemy je za pomocą powszechnie dostępnych rejestrów i baz danych.

 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

  • PROFESJONALIZM
  • DYSKRECJA
  • DOŚWIADCZENIE
Warmix

Od ponad 16 lat skrupulatnie realizujemy zlecenia, nieustannie podnosząc kwalifikacje. Świadcząc usługi detektywistyczne na pierwszym miejscu stawiamy dyskrecję. Nam możesz zaufać.

O firmie

 

"WARMIX" to doświadczone i godne zaufania biuro detektywistyczne, które powstało w 2003 roku i legitymizuje się koncesją nr: L-0392/03 oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD - 31/2006. Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale ze względu na rodzaj świadczonych usług, podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

 

 

Pracownicy naszej firmy od ponad 14 lat rzetelnie i skrupulatnie realizują wszystkie zlecenia, stale podnosząc swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach, kończących się uzyskaniem uprawnień oraz certyfikatów wymaganych przepisami prawa do świadczenia usług detektywistycznych. Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o dyskrecję, gdyż wiemy, że prowadzone przez nas sprawy często dotykają najintymniejszych problemów międzyludzkich.

 

Łódzkie Śląskie Lubelskie Małopolskie Zachodniopomorskie