Agencja Detektywistyczna
Od 14 lat pracujemy dla Państwa.

Optymalizacja przeciwdziałania skutkom konfliktów

 

W trakcie konfliktów, szczególnie takich, które odbywają się na tle biznesowym, bardzo ważną kwestią jest zminimalizowanie szkód następujących w trakcie konfliktu, a także po nim. W tym celu należy odpowiednio przewidzieć dalsze ruchy drugiej strony konfliktu i odpowiednio się na nie przygotować.

Nasza agencja detektywistyczna świadczy usługę optymalizacji przeciwdziałania skutkom konfliktów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, jesteśmy w stanie prowadzić mediacje pomiędzy stronami w celu wyeliminowania lub ograniczenia strat, które mogą wynikać dla obu stron konfliktu. Ponadto jesteśmy w stanie przygotować stronę będącą naszym klientem na ograniczenie do minimum efektów ubocznych sporu, opierając się między innymi na analizie potencjalnych zagrożeń, które przeciwna strona konfliktu mogłaby wykorzystać na niekorzyść naszego klienta.

Prowadząc arbitraż w sporze jesteśmy w stanie doskonale przygotować się do opracowania wersji godzącej w najmniejszym możliwym stopniu w interesy obu stron sporu. Możemy w tym celu dokonać szczegółowej analizy, która pozwoliłaby ustalić jakie konsekwencje dla strony przeciwnej mogłoby przynieść utrzymywanie zatargu i pogłębianie jego efektów. Często skuteczną metodą jest również określenie kompromisu, mogącego załagodzić konflikt i doprowadzić do połowicznego zadowolenia każdej ze stron konfliktu. W zależności od sytuacji, w rozwiązaniu konfliktu skutecznym rozwiązaniem może okazać się szczegółowe zlokalizowanie źródła konfliktu i próba jego wyeliminowania. Po szczegółowej analizie problemu jesteśmy w stanie wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

W przypadku niechęci w podejmowaniu dialogu ze strony przeciwnej i niemożności opracowania wspólnego planu załagodzenia konfliktu, konieczne może okazać się zredukowanie jego skutków względem osoby, którą reprezentujemy. W tym celu opracujemy odmienną strategię, wnikliwie przeanalizujemy możliwe zagrożenia i działania, jakie przeciwna strona konfliktu mogłaby zastosować przeciwko nam. W zależności od sytuacji, możliwe jest uprzednie przygotowanie się na pewne ruchy skierowane w naszą stronę, co w pewnym stopniu może pomóc na w skutecznym zabezpieczeniu się przed skutkami działań prawnych wysuniętych przez oponenta, a także umożliwi zabezpieczenie zagrożonego majątku, w tym ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wszelkich sporów, bardzo istotne znaczenie ma to w jak poważnej sytuacji się znajdujemy i jak daleko posunięty jest konflikt. Dopiero dokładne przeanalizowanie zaistniałej sytuacji pozwoli przyjąć określoną strategię działania, która pomoże złagodzić konflikt i wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

  • PROFESJONALIZM
  • DYSKRECJA
  • DOŚWIADCZENIE
Warmix

Od ponad 14 lat skrupulatnie realizujemy zlecenia, nieustannie podnosząc kwalifikacje. Świadcząc usługi detektywistyczne na pierwszym miejscu stawiamy dyskrecję. Nam możesz zaufać.

O firmie

 

"WARMIX" to doświadczone i godne zaufania biuro detektywistyczne, które powstało w 2003 roku i legitymizuje się koncesją nr: L-0392/03 oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD - 31/2006. Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale ze względu na rodzaj świadczonych usług, podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

 

 

Pracownicy naszej firmy od ponad 14 lat rzetelnie i skrupulatnie realizują wszystkie zlecenia, stale podnosząc swoje kwalifikacje na kursach oraz szkoleniach, kończących się uzyskaniem uprawnień oraz certyfikatów wymaganych przepisami prawa do świadczenia usług detektywistycznych. Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o dyskrecję, gdyż wiemy, że prowadzone przez nas sprawy często dotykają najintymniejszych problemów międzyludzkich.